S příchodem jara si třeťáci ve školní družině vyrobili herbář. V rámci vycházek si nasbírali byliny, správně vylisovali, nalepili, popsali. 
Ve svém bádání budou pokračovat v hodinách prvouky.

Aktuality