V letošním školním roce měli žáci 7. ročníků poprvé možnost vybrat si jako povinně volitelný předmět Dramatickou výchovu. Setkávali jsme se jednou za 14 dní. První pololetí jsme se věnovali komunikaci a sebepoznávání. Snažili jsme se pracovat s mluveným slovem a učili jsme se nebát se vystupovat před lidmi. Ve druhém pololetí jsme se zaměřili na video o naší škole. Žáci si vybrali, kterým tématům by se chtěli věnovat. Video nám dalo hodně práce, ale jelikož nás natáčení bavilo, vždy jsme se sešli s radostí. Posuďte sami, jak se nám podařilo

(odkaz na video: Naše škola)

Aktuality