Nenech to být…

Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole (zástupkyně ředitele Petra Papežová), kteří na základě poskytnutých informací situaci operativně řeší.

  • Naše škola se zapojila do aplikace Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům, jejich rodičům i učitelům s  řešením problémů a situací týkajících se bezpečného prostředí ve škole .
  • Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod…
  • Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.
  • Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím těchto odkazů

Odkazy pro žáky:

formulář nntb pro žáky

 

 

 


odkaz pro rodiče žáků:

formulář nntb pro rodiče žáků

 

 

 


Odkaz pro zaměstnance školy:

formulář nntb pro zaměstnance