@  aktualizace:16.11. 2018 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

     ŠKOLNÍ JÍDELNA      

     datová schránka: IDDS: ud94k23          

     Jsme škola s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit...

Ovoce do školNaše škola je zapojena do projektu, kde děti 1. stupně dostávají  2x měsíčně ovoce zdarma

 naše škola je zapojena do projektugfgf


 


BAKALÁŘI  
(rodiče, žáci,učitele)
ROZPOČET 2019
ROZPOČET 2018

GDPR
PROJEKTY
ROZVRHY (jednotlivých tříd)
ŠKOLNÍ ŘÁD
inspeční zpráva 2014
školská rada a SRPDŠ
školní vzdělávací program
školní parlament
školní družina
školní klub - kroužky
doporučená  četba (MěK)

omluvte své dítě


prázdniny


konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
výchovný poradce
školní jídelna
zápis do 1. tříd
ICT plán rozvoje
 
školní rok 2017-2018
školní rok 2016-2017
školní rok 2015-2016
školní rok 2014-2015
školní rok 2013-2014
školní rok 2012-2013
školní rok 2011-2012
školní rok 2010-2011
školní rok 2009-2010
školní rok 2007-2008
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006


školní rok 2004-2005


 

 - Nevíte kudy kam, potřebujete poradit se svými problémy?  Nabízíme možnost konzultací.
- Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle prof. Milana Hejného   - více informací o této metodě

- Desatero pro rodiče předškoláků
- Přírodní zahrada při 1. ZŠ Sedlčany - tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí a MŽP
- 18. 12. od 15 hodin proběhne v KDJS Vánoční besídka 1. stupně
- 13. 11. 2018 od 15 hodin proběhne na naší škole návštěvní den pro předškoláky.
-
S blížícím se adventem bychom rádi pomohli našemu bývalému žáku Tomášovi trpícímu svalovou dystrofií. V rámci výtvarných výchov děti průběžně vytváří vánoční dekorace, které si budete moci v prostorách hlavní budovy zakoupit společně s kávou dne 22. 11. 2018 v odpoledních hodinách. Výtěžek z prodeje bude věnován na nákup speciálních zdravotních pomůcek. Markéta Jarešová 
 

   

16. 11. 2018 Děkujeme, že  jste s námi sbírali!!! Nejlepším třídám zástupci parlamentu předali sladkou odměnu. Celkem jsme nasbírali více než 18000 kg. Za každý kilogram třída obdrží 1 Kč, už víte jak získané peníze využijete?

(více foto - fotogalerie)      

Hana Paroubková a Jaromír Hes, koordinátiři školního parlamentu

    


  


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky pod vedením advokátky Mgr. Marie Jonákové. Všichni žáci měli možnost se seznámit s výhodami, nevýhodami a úskalími právnického povolání. Zároveň jim byly nastíněny nutné předpoklady pro výkon tohoto povolání a běžná pracovní činnost jak advokáta, tak i jeho podřízených.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                     Markéta Jarešová

    


14. 11. 2018 Světový den diabetu. Děti ze ŠD společně s lékárnou Dr. Maxe se připojily k oslavě nenáročnou vycházkou. Byly jim zodpovězeny dotazy a každý byl odměněn píšťalkou.

                                                                     vychovatelky ŠD

    


13. 11. 2018 jsme opět po roce uspořádali návštění den pro budoucí prvňáčky, kteří si mohli se svými rodiči prohlédnout naší školu. Společně se podívali na první stupeň, do auly, na počítače, keramické dílny i do dřevodílny. Všude na ně čekaly zajímavé úkoly, které vyžadovaly nejen soustředění ale někdy i vytrvalost ...

(více foto - fotogalerie)      

                                                                     Naďa Lachoutová

    


Dne 9.11. 2018 vybojovalo chlapecké florbalové družstvo (2.- 5. třída) 2. místo v okrese Příbram. Turnaj ČEPS-cup pořádal Český florbal v Dobříši. Pochvalu zaslouží - J.Klejna, D.Barták, A.Hron, A.Sirotek, M. Haas, J.Chrastil, L.Mrázek, M.Podlipský.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                     Petr Novotný

    


V rámci hry Příběh Přažského hradu si 5.11.2018 prohlédli žáci 8. A a 8. B nejen Chrám sv. Víta, ale i Vladislavský sál, Zlatou uličku, kostel sv. Jiří a Rožumberský palác. Nejvíce je však uchvátila výstava Post Bella pod bývalým Stalinovým pomníkem, kde byli žáci díky audiovizuální technice přímo vtaženi do událostí z let 1938-1989   

                                          M. Kodetová a B. Čížková

    


Ve dnech 1.11. a 2. 11. pořádala GaSOŠE Sedlčany okrskové florbalové turnaje. V kategorii 6.- 7. tříd obsadili naši chlapci 3. místo a dívky 2. místo. V kategorii 8. - 9.tříd obsadila naše družstva shodně 3. místa.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                     Petr Novotný

    


Žáci 4. B si v rámci projektové výuky cizího jazyka procvičili okruhová témata "Animals" a "House and furniture" a zároveň si upevnili základní gramatické struktury.

(více foto - fotogalerie)      

                                                             Markéta Jarešová

    


Holky a kluci ze školního parlamentu uspořádali párty pro děti ze školní družiny...

(více foto - fotogalerie)      

                                          Hana Paroubková a Jaromír Hes

    


Ve středu 31. 10. 2018 si žáci 7. C v rámci hodiny anglického jazyka připomněli svátek slavený v anglicky mluvících zemích - Halloween.

(více foto - fotogalerie)      

                                                      Martina Tomášková

    


Žáci devátých tříd v rámci předmětu volba povolání navštívili místní zdravotnické zařízení Mediterra. Vedení nemocnice nás ochotně provedlo po jednotlivých úsecích, a tak si všichni mohli utvořit vlastní představu o náročnosti tohoto povolání.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                           M. Jarešová

    


Poslední říjnový pátek se 127 dětí ze ŠD vypravilo na večerní vycházku. U hvězdárny s nadšením vyslechly pověst o Drakovi z Ciheláku a velkým překvapením bylo představení Pánů ze Zvěřince "Ohnivý drak". Sladká odměna každého zúčastněného neminula...

(více foto - fotogalerie)      

                                                               vychovatelky ŠD

    


23. 10. 2018 proběhla závěrečná fáze školního projektu nazvaného 100 let české státnosti. Žáci 2. stupně se v něm seznámili s nejvýznamnějšími historickými událostmi 20. století

(více foto - fotogalerie)      

                                                      M. Kodetová a B. Čížková

    


Někteří žáci devátých tříd se zúčastnili Burzy práce a škol 2018 na Úřadě práce ČR v krajské pobočce v Příbrami. Probíhala zde prezentace středních a odborných škol včetně podnikových firem finančně podporující dílčí obory na různých školách. Zároveň zde probíhaly informativní přednášky Policie ČR, Armády ČR, Celní správy a mnohé další.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Markéta Jarešová

    


16. 10. 2018 Městská knihovna si připravila program zaměřený na známé osobnosti Sedlčan. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, hravou formou se seznámily i s významnými osobnostmi Sedlčan i to, kde najdeme jejich pamětní desky. Některé jsme již během vycházek objevili.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Školní družina 3. třídy

    


Žáci z 2. C se dne 17. 10. vypravili do Městské knihovny Sedlčany. Čekal na ně zajímavý program, tentokrát na téma „Veršovaná pohádka“. Děvčata a kluci si známé lidové pohádky také zahráli pod skvělým režisérským vedením paní knihovnice Jany Roškotové.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                   Dana Šestáková

    


„PÁLÍ TO!“ Preventivní program s tímto názvem měl za cíl upozornit na nebezpečí popáleninových úrazů a na jejich tragické následky. Žáci prvního stupně se také dozvěděli, jak mohou úrazům popálením předcházet. Většina se jich vůbec nemusí stát!

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Šestáková, Paroubková

    


Někteří žáci 9. B se zúčastnili přednášky na Poště v Sedlčanech. Všichni zúčastnění měli možnost seznámit se se službami místní pošty, pracovními podmínkami či benefity spojenými s pracovními pozicemi, jak u terénních pracovnic, tak u přepážkových pracovnic. Na závěr si všichni vytvořili online pohlednici.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Markéta Jarešová

    


Dne 11. 10. náš smíšený výběr ze 4.- 5. tříd změřil síly na florbalovém turnaji v Příbrami ( Pohár hetmana Středočeského kraje). Po jedné porážce a vítězství jsme obsadili druhé místo ve skupině. Pochvalu zaslouží A. Strýčková, A. Mašková, D. Barták, T. Novotný, L.Mrázek, J. Klejna, A. Sirotek, a A.Hron.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                   Petr Novotný

    


Dne 10. 10. jsme odehráli okresní finále v minifotbalu (kat. 6. - 9. třídy - chlapci) v Příbrami. Po čtyřech porážkách jsme skončili na osmém místě. Tým složený především ze sedmáků zaslouží pochvalu za snahu a bojovnost.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                  Petr Novotný

    


15. 10. 208 se 9. A zúčastnila workshopu "Neplýtváme tím, co jíme". Žáci ochutnávali, co se dá všechno připravit ze zbytků, které se běžně vyhodí. Formou zajímavé prezentace a videa se dozvěděli vše o zbytečném plýtvání s potravinami.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Novotná, Reinischová

    


V rámci výtvarné výchovy se žáci ve spolupráci se studentkou filozofické fakulty Anny Novotné seznámili s uměleckým směrem tzv. surrealismem. Na základě teoretické části se žáci snažili výtvarně zachycovat sny, představy, pocity a myšlenky doplněné o své vlastní příběhy

(více foto - fotogalerie)      

                                                                Markéta Jarešová

    


2. 10. se žáci pátých tříd vydali na dopravní hřiště do Přibrami. Zopakovali si dopravní značky i předpisy a měli možnost vyzkoušet si v praxi různé dopravní situace při jízdě na kole.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                      Naďa Lachoutová

    


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky Mgr. Melicharové z Úřadu práce v Příbrami, která je seznámila s informacemi o situaci na trhu práce a možnostech dalšího vzdělávání.                                                                       Markéta Jarešová

    


3. 10. 2018 pořádala naše škola okrskové kolo v minifotbale. Naši chlapci po jedné porážce a třech vítězstvích postoupili z druhého místa na okresní finále do Příbrami. Celý turnaj vyhráli fotbalisté ze Sedlce - Prčice.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                      Petr Novotný

    


4. 10. 2018 jsme spali ve škole... I letos zahájil náš školní parlament svojí činnost spaním ve škole. Sešli jsme se téměř všichni. Přivítali jsme nové kluky a holky, pobavili se při hraní seznamovacích her a pak se pustili do práce. Domluvili jsme si pravidla, kterými se budeme řídit. Tajnými volbami jsme zvolili předsedu a místopředsedu a "rozebrali si" další důležité funkce.... Strávili jsme tak společně několik příjemných hodin. Jsme zatím plni nadšení a chuti. Doufáme, že nám to vydrží co nejdéle!!!

(více foto - fotogalerie)       J. Hes, H. Paroubková

    


Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se uskutečnilo podzimní kolo Sedlčanské T-ballové ligy v kategorii MAXI (6. a 7. třídy). Pro velký zájem reprezentovala naši školu hned dvě družstva. Šesťáci zaslouženě (bez jediné prohry) celý turnaj vyhráli, sedmáci se umístili na 4. místě.


 (více foto - fotogalerie)  výsledky

                                                                   Jan Koňarik

    


Ve středu 26. 9. 2018 se uskutečnilo podzimní kolo Sedlčanské T-ballové ligy. Družstvo čtvrťáků a páťáků výborně reprezentovalo naši školu a zaslouženě celý turnaj vyhrálo.


 (více foto - fotogalerie)  výsledky

       sp;            Jan Koňarik

    


LESNÍ PEDAGOGIKA Druháci se v úterý 2. 10. prožitkovými metodami dozvěděli spoustu zajímavostí ze světa lesního společenství. Program plný zajímavostí a her pro ně připravila paní lektorka Hajleková z Lesů ČR.


 (více foto - fotogalerie)  

                                                                   Tř. učitelky 2. ročníků

    


26. 9. 2018 se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Příbrami. Alice Mašková z 5.B obsadila výborné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.


 (více foto - fotogalerie)  

                                                                   Martina Novotná

    


19.9. 2018 naše škola pořádala 25.ročník Vytrvalostního běhu na dráze. Závodu se zůčastnilo 145 dětí v osmi kategoriích z 10 škol. Za krásného počasí, na vzorně upravených Tavernách, byly k vidění kvalitní výkony. Závodilo se v bězích od 500m do 1500m. Z našich žáků se na stupních vítězů umístili: 1. místo - A.Mašková, D.Barták, D.Nováček 2. místo - K. Rezková 3. místo - A.Zítková, J.Pšenička


 (více foto - fotogalerie)  

                                                                              Petr Novotný

    


4. 9. - 7. 9. 2018 proběhl na Častoboři kurz pro žáky 6. tříd. Společně se svými třídními učiteli prožili holky a kluci čtyři dny v přírodě, kde bylo cílem především utvářet vztahy v nově se tvořícím kolektivu dětí, zvyšovat schopnost pracovat v týmu nebo posilovat samostatnost a sebevědomí...


 (více foto - fotogalerie)  

                                                                              Jaromír Hes

    


3. 9. 2018 První den ve škole...


 (více foto - fotogalerie)  

    


28. 8. 2018 Pasování na čtenáře Po deseti měsících snažení dokázali prvňáčci, že zvládnou přečíst první knížky, a proto byli 21. června v Městské knihovně v Sedlčanech pasováni samotným Jakubem Krčínem na čtenáře. Slavnost si děti, učitelky i rodiče náležitě užili.


 (více foto - fotogalerie)  

       Lenka Holanová


29. 6. 2018 naši prvňáčci dnes dostali své první vysvědčení v netradičním prostředí pod vzrostlou lípou, prý za třicet let se zde opět setkají...


 (více foto - fotogalerie)  

       Iveta Reinischová


28. 6. 2018 Dnes odpoledne proběhlo slavnostní vyřazení letošních deváťáků a páťáků, kteří odchazejí na gymnázium...


 (více foto - fotogalerie)  

 


školní rok 2018/2019


12. týden - 19.11. - 23.11.
Úklid okolí školy 7. C


Pondělí – 19. 11.
Na 2.st. při Tv pokračuje plavání
Testování SCIO /3.h.-9.B, 4.h.-9.A/


Úterý-20. 11.
Jazykový blok 3. A/1.-4.h./
Testování SCIO /2.h.-6.B, 4.h.-6.A/

Středa – 21. 11.
Testování SCIO /1.h.-6.A, 3.h.-6.B/
Cestujeme knihou
/Měk, 4.A-8,00, 4.B-10,00/
Aranžování /výběr žáků/
Hodnocení za I. čtvrtletí


Čtvrtek – 22.11.
Testování SCIO / 3.h.-6.B, 4.h.-6.A/
Schůzky SRPDŠ
/15,00-1.st., 15,30-2.st./
Halová kopaná Benešov
/6,00-15,00/


Pátek – 23. 11.


11. týden - 12.11. - 16.11.
Úklid okolí školy 7. B


Pondělí – 12. 11.
2. st. Tv - plavání /70,-Kč/
Sběr papíru/škol. dvůr, 7,15-7,50/


Úterý-13. 11.
Návštěvní den pro předškoláky


Středa – 14. 11.
Plavání 5.A, B
Divadélko pro školy
Knižní vlak /Měk, 3. A-8,00 3. B-9,00
9.r.-10,15/
Beseda o právu s Mgr. Janákovou /9.tř./


Čtvrtek – 15.11.
Knihovnická pohádka
/Měk, 1.A-8,00 1.B-10,00/


Pátek – 16. 11.
Konec sběru papíru

10. týden - 5.11. - 9.11.
Úklid okolí školy 7.A


Pondělí – 5. 11.
Současné knihovny
/Měk, 9.A-8,00 9.B-10,00/
Hra o Pražský hrad-exkurze
/8.tř., 8,00/
Prevence a pomoc po popáleninových úrazech
/aula, 6.tř.-4.+5.h., 9.tř.-7.+8.tř., 20,-Kč/
100 let republiky
/Měk, 5. B/


Úterý-6. 11.
Veršované pohádky
/Měk, 2.B-8,00 2.A-10,00/


Středa – 7. 11.
Plavání 5.A, B


Čtvrtek – 8.11.
Prevence a pomoc po popáleninových úrazech
/aula, 7.tř.-4.+5.h., 8.tř.-7.+8.tř., 20,-Kč/
KMD - Praha Karlín/17,00/


Pátek – 9. 11.
Florbal Dobříš /1.-5.r., 7,00-14,00/


Příští týden začíná na 2.st. plavání
a školní parlament  pořádá sběr papíru
 

9. týden - 29.10. - 2.11.
Úklid okolí školy 6.B


Pondělí – 29. 10.


Úterý-30. 10.
Podzimní prázdniny


Středa – 31. 10.
Plavání 5.A,B
100 let republiky
/Měk, 3.A, B/
Exkurze v nemocnici Sedlčany
/výběr 9. r./


Čtvrtek – 1.11.
Florbal – GaSOŠE /8.-9.r./


Pátek – 2. 11.
Florbal GaSOŠE /6.-7. r./8. týden - 22.10. - 26.10.
Úklid okolí školy 6.A


Pondělí – 22. 10.


Úterý-23. 10.
Knihovnická pohádka
/Měk, 1.roč./
Projekt 2. st.-100 let republiky
/8,00-14,40/


Středa – 24. 10.
Plavání 5. A, B
Dějiny knihy a písma
/Měk, 8. A, B/
100 let české státnosti-Měst. muzeum
/7.B-4.h., 8.B-5.h., 8.A-6.h./
Burza práce Příbram
/výběr 9.r./


Čtvrtek – 25.10.
Najdi si sám
/Měk, 6. A, B/
100 let české státnosti-Měst. muzeum
/9.A-2.h., 7.A-4.h., 9.B-7.h., 7.C-8.h./

Pátek – 26. 10.
Cesta za ohnivým drakem /ŠD, 17,00/7. týden - 15.10. - 19.10.
Úklid okolí školy 9. B


Pondělí – 15. 10.
Plýtvání-workshop /9.A/
/10,45-12,25/
První pomoc po úrazech
/přednáška, aula, 1.-3.roč./


Úterý-16. 10.
Výtvarno a knihy-Měk
/8,00-7.A 10,00-7.C/
Měk-školní družina /13,00/
První pomoc po úrazech
/přednáška, aula, 4.-5.roč./

Středa – 17. 10.
Plavání Příbram /5.A,B/
Exkurze Česká pošta
/výběr 9.r., 4.-6.hod./
Výtvarno a knihy-Měk
/7.B, 8,00/
Veršované pohádky
/2.C, 10,00/
Celoškolní projekt/2.st./
/příprava-3.hod./


Čtvrtek – 18.10.
Beseda+vyhodnocení soutěže
/5.A,B, Měk, 10,00/


Pátek – 19. 10.


6. týden -8.10. - 12.10.
Úklid okolí školy 9. A
Pondělí – 8. 10.


Úterý-9. 10.
100 let republiky
/Měk, 2.B-8,00, 2.C-10,00, 2.A-12,30/


Středa – 10. 10.
Plavání 4. A,B
Minikopaná-okr. finále
/Příbram, 7,00-15,00/
Projekt 72 hodin - Rozkvetlý dvůr


Čtvrtek – 11.10.
Projekt 72 hodin - elektro a rozkvetlý dvůr
Setkání se spisovatelem Pavlem
/Měk, 1.A,B-10,00/
Florbal-Pohár hejtmana
/Příbram, 4.-5.r., 7,00-14.00/

Pátek – 12. 10.
rojekt 72 hodin - elektro a rozkvetlý dvůr
 

5. týden - 1.10. - 5.10.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 1. 10.


Úterý-2. 10.
Dopravní výchova
/dopr. hřiště Příbram, 5. A, B/
Lesní pedagogika - 2. A, B, C
Osmičkové roky –Měk/9.A-8,00 9.B-13,00/


Středa – 3. 10.
Plavání – Příbram, 4. A, B
KMD – Praha, Werichova vila- odj.12,30
Drakiáda –Šiberák /15,00, ŠD/
Volba povolání 9. tř./11,40, přednáška s pí Melicharovou z PÚ Příbram/
Minikopaná-okres /Taverny, 8,00-13,00/


Čtvrtek – 4.10.
Spaní ve škole – ŠP
Den zdraví /sedlč. nám., 8.tř.-4.h.,9. tř.-5.h./


Pátek – 5. 10.
Reprezentační prostory - Pražský hrad - exkurze /8,00-15,00, výběr žáků/
T – ball – 8.-9. roč./Pegas, 8,00-13,00/
 4. týden - 24.9. - 28.9.
Úklid okolí školy 8.A


Pondělí – 24. 9.


Úterý-25. 9.
Přespolní běh - Příbram /od 11,45/
5. hodina školní parlament v aule


Středa – 26. 9.
Plavání - 4. A, B
T-ball – 5. roč. /Pegas, 8,00-13,00/
Zkusme si to
/SOU Sedlčany, 8,00-13,00, výběr 9. A, B/


Čtvrtek – 27.9.
T-ball – 6.-7. roč. /Pegas, 8,00-13,00/


Pátek – 28. 9.
Státní svátek

3. týden - 17.9. - 21.9.
Úklid okolí školy 7. C

Pondělí – 17. 9.


Úterý-18. 9.
Exkurze SPŠ Příbram – 9. A, B
/8,00 – 11,30/


Středa – 19. 9.
Plavání 4. A, B
Vytrvalostní běh na dráze-Taverny
/8,00 – 11,00/


Čtvrtek – 20.9.
Vývoj hudebních nástrojů -1. st.
/aula, 35,- Kč,/


Pátek – 21. 9.
 

2. /37./ týden - 10.9. - 14.9.
Úklid okolí školy 7. B

Pondělí – 10. 9.
Dopravní výchova 5. A, B
/ 8,00-10,00, ve škole/


Úterý-11. 9.


Středa – 12. 9.
Plavání 4. A, B


Čtvrtek – 13.9.
Vítáme školní rok s tříděným odpadem
/I. st., sedlčanské náměstí/

Pátek – 14. 9. 

36. týden - 3. 9. - 7. 9.
Úklid okolí školy 7. A


Pondělí – 3. 9.
Zahájení školního roku 2018/2019
obědy ve školní jídelně 10:00-12:00
Nezapomeňte od úterý na přezůvky a zámek k šatním skříňkám


Úterý-4. 9.
Adaptační kurz Častoboř -6.r. /4.9.-7.9./
/sraz 8:00 z autobus. nádraží, návrat pátek 12:00/
Výuka:
1.tř. -8:00-9:40 3.-5.tř.-8:00-11:35
II. st. -8:00-11:35


Středa – 5. 9.
Výuka:
1.tř.-8:00-10:45 2.-5.tř.-8:00-11:35
2.st.-8:00-12:35

Čtvrtek – 6.9.
Výuka:
1.tř.-8:00-10:45
2.- 9.tř. –výuka podle rozvrhu


Pátek – 7. 9.
1.- 9.tř. –výuka podle rozvrhu
Konec adaptačního kurzu Častoboř -6. roč.