Třídní schůzky:

Třídní schůzky:
výbor dle potřeby

ZRUŠENO!!! – 19.11.2020 čtvrtek – 1430 výbor SRPDŠ a třídní důvěrníci
třídní schůzky 1.st. – 15:00
třídní schůzky 2.st. – 15:30

15.4.2021 čtvrtek – 14:30 výbor SRPDŠ a třídní důvěrníci
třídní schůzky 1.st. – 15:00
třídní schůzky 2.st. – 15:30

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat v pátek 9.4.2021
– od 14:00, žáci, kteří měli odklad, k zápisu nemusí.

Konzultace:
V tyto úterky 6.10.2020, 3.11.2020, 5.1.2021, 2.3.2021, 1.6.2021 (jsou to první úterky
v měsíci) od 15:00 do 16:00 Vám budou všichni vyučující k dispozici ve škole. Jiný termín pro
konzultaci s vyučujícím si prosím dohodněte s jednotlivými vyučujícími. Prosíme, aby
nebyli učitelé vyrušováni v době vyučování.

Telefon do školy: 318 822 572, 605 202 217