školní rok 2023-2024

Mobilní telefony přímo do  družiny jsou: 

 

Irena Heřmánková       1. třídy                732 638 589

Jitka Machačová          2. třídy                732 409 489

Libor Tomášek       1. a 3. třídy                732 403 141

Jana Matoušková         2. třídy                732 480 041

Marcela Kolářová        3. třídy                605 307 439

Hana Dlouhá               4. třídy                732 548 135

 

Vnitřní řád školní družiny – (celé znění v pdf)

 

 

Vážení rodiče,

podle Vyhlášky MÚ Sedlčany se platí za každého žáka, který je přihlášen do školní družiny 120 Kč za jeden měsíc.

Poplatek za září 2023 – leden 2024 uhraďte na níže uvedený účet do 30. září 2023.  Pokud nebude poplatek do této doby uhrazen, nelze, aby žák od 1. října 2023  navštěvoval školní družinu.

V případě nezadání potřebných údajů nebude platba správně přiřazena.

č. účtu: 700 525 684 / 0600

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

částka: 600,- 

zpráva pro příjemce (poznámky): jméno a příjmení dítěte, třída


Školní družina: Zahajuje provoz ráno od 5:45 – do 8:00 po vyučování od 11:35 – 17:00
– do této doby si prosím přijďte pro svoje děti.

V době mezi 1300 – 1430 hodin jsou žáci na vycházce, v tuto dobu je nelze uvolňovat ze školní družiny. Po tuto dobu je uzamčen starý vchod.

Žáky je možné vyzvednout do 1300 hod a od 1430 hod.

Uvolňování dětí mimo dobu uvedenou na zápisním lístku pouze písemně.

Vzor:

Prosím o uvolnění ………………………..( jméno) ze školní družiny

dne …………… v ………… hodin ( po obědě, kroužku apod.)

Od této doby přebírám odpovědnost.

 

Datum:…………………..                        …………………( podpis) 

Mimoškolní činnost žáků zabezpečuje školní družina.
Kapacita školní družiny je 180 žáků.
Maximální počet v jednotlivých odděleních je 30 dětí.
V současné době pracují 6 oddělení vedená kvalifikovanými vychovatelkami a vychovatelem.
Provoz školní družiny je od pondělí do pátku 5:45 – 8:00 a 11:35 – 17:00