Mobilní telefon přímo do  družiny je : 

605 202 207

Prosíme o placení poplatků u ved. vychovatelky nebo v administrativě:  600,-Kč – 2x ročně v září a lednu.


Školní družina: Zahajuje provoz ráno od 5:45 – do 7:50 po vyučování od 11:40 – 17:00
– do této doby si prosím přijďte pro svoje děti.
Od 13:00 – do 14:30 – je vycházka a děti budou mimo školu. 

Mimoškolní činnost žáků zabezpečuje školní družina.
Kapacita školní družiny je 180 žáků.
Maximální počet v jednotlivých odděleních je 30 dětí.
V současné době pracují 6 oddělení vedená kvalifikovanými vychovatelkami.
Provoz školní družiny je od pondělí do pátku 5:45 – 8:00 a 11:35 – 17:00