Mobilní telefony přímo do  družiny jsou: 

   605307439 – 1. třídy Marcela Kolářová

   732403141 – 1. a 2. třída Barbora Sirotková

   732409489 – 2. třída Jitka Machačová

   732480041 – 3. třídy  Jana Matoušková

   732548135 – 4. třídy Denisa Heranová

   732638589 – 4. a 5. třídy Irena Heřmánková

 

Prosíme o placení poplatků  2 dny 300,-Kč, 5 dní 600,- Kč, ranní 200,-Kč –  2x ročně v září a lednu.

Plaťte na účet číslo: 700525684/600

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

zpráva pro příjemce: jméno a přijmení dítěte, třída


Školní družina: Zahajuje provoz ráno od 5:45 – do 7:50 po vyučování od 11:40 – 17:00
– do této doby si prosím přijďte pro svoje děti.
Od 13:00 – do 14:30 – je vycházka a děti budou mimo školu. 

Mimoškolní činnost žáků zabezpečuje školní družina.
Kapacita školní družiny je 180 žáků.
Maximální počet v jednotlivých odděleních je 30 dětí.
V současné době pracují 6 oddělení vedená kvalifikovanými vychovatelkami.
Provoz školní družiny je od pondělí do pátku 5:45 – 8:00 a 11:35 – 17:00