NABÍDKA KROUŽKŮ ŠKOLNÍHO KLUBU  

            PRO ŠKOLNÍ ROK   2019-2020  

Informace ve školním klubu u   ved. I. Heřmánkové.


Nabídka kroužků školního klubu:


 

kroužek                                                                                              

angl. jazyk                                      1.tř.                                             

paličkování                                      4.-9.tř.            st. 1500-1700                       

modelář                                           4.-9.tř.            st. 1330-1500                      

keramika                                         1.-4.tř.            út. 1300 – 1430                      

keramika                                         5.-9.tř.                                                        

keramika                                         pro ŠD            út. 1530-1700                       

Zumba                                            1.-7.tř.            pá.                                         

hra na flétnu                                   1.-5.tř.            st. 700 – 745                           

výtvarný kroužek                             1.-5.tř.           po. 1530 – 1700                     

volejbal                                           4.-9.tř.          čt. 700 – 745                          

cvičení na nářadí, pohybové a míčové hry   1.-5.tř                                      

gymnastická průprava                       1.-9.tř.          út. 700 – 745                          

včelařský                                           3.-7.tř.         st. 1330 – 1500                     

LOGOPEDIE hravě                           od 1.tř                                                         

košíková                                           5.-9.tř.          pá. 700 – 745                       

florbal                                              1.-5.tř.          po. 700 – 745                       

t-ball                                                3.-7.tř.          st. 700 – 745                          

hrajeme si s řemesly                     3.-9.tř.          pá. 1315 – 1445                     

deskové hry                                    4.-9.tř.          st. 1320-1450                        

plastikové modelářství                 od 4.tř.         st. 1500 -1630                     

kopaná                                            1.-3.,4.-9.tř. st. 1325-1630                        

kopaná                                            5.-9.tř          čt. 1500-1630                        

pohybové hry                                1.tř.-čt., 2.tř.-út., 3.tř,-po. – 1140-1225       

florbal dívky                                   6.-9.tř.          po. 1500 – 1630                    

florbal chlapci                               6.-9.tř           út. 1500 – 1630                     


Pohybové hry jsou hrazeny škole projektem AŠSK „Sportuj ve škole“, do kterého se škola zapojila.

Poplatky za kroužky na pololetí – dvouhodinové 500,- Kč, hodinové 300,- Kč

Sportovní klub Pegas nabízí sportovní hry – zaměření na softball – zajišťuje: Tomáš Langer 724926336  e-mail: pegas.sedlcany@seznam.cz


Kroužky zahájí svou činnost od 16. září 2020. Kroužek se otvírá při počtu 12 a více žáků. Zápis do kroužků keramiky proběhne 10. září. Můžete zapsat své dítě do seznamu vyvěšeném od tohoto dne na nástěnce u šatny ve staré budově. Poplatek musí být zaplacen do měsíce od zahájení činnosti. Přihlásit se je možné u vedoucích kroužků anebo u vedoucí školního klubu Ireny Heřmánkové.