V současné době využívejte k omluvení svého dítěte školní systém BAKALÁŘI


Omluvenka prostřednictvím  e-mailu  je srovnatelná s telefonickou omluvou, slouží pouze k předběžnému omluvení nepřítomného žáka ve škole. V žádném případě nenahrazuje omluvenku v žákovské knížce.