1. základní škola Sedlčany

Primáře Kareše 68

264 01 Sedlčany


 tel.: 318822572      mobil: 605202217  e-mail skola@1zs-sedlcany.cz          datová schránka: IDDS: ud94k23 


Školní družina:    

tel:

   605307439 – 1. třídy Marcela Kolářová

   732403141 – 1. a 2. třída Barbora Sirotková

   732409489 – 2. třída Jitka Machačová

   732480041 – 3. třídy  Jana Matoušková

   732548135 – 4. třídy Denisa Heranová

   732638589 – 4. a 5. třídy Irena Heřmánková

 


Personální obsazení 1. základní školy Sedlčany 2021-2022

  • ředitel: Libor Novotný libor.novotny@1zs-sedlcany.cz   skola@1zs-sedlcany.cz

  • zástupce ředitele  Jana Macháčová  jana.machacova@1zs-sedlcany.cz

Třídní učitelé:

1.A – Štěpánka Kovaříková stepanka.kovarikova@1zs-sedlcany.cz

1.B – Hana Paroubková      hana.paroubkova@1zs-sedlcany.cz

2.A – Eva Moulíková          eva.moulikova@1zs-sedlcany.cz

2.B – Soňa Nováčková         sona.novackova@1zs-sedlcany.cz

3.A – Dagmar Kopřivová     dagmar.koprivova@1zs-sedlcany.cz

3.B – Naděžda Lachoutová  nada.lachoutova@1zs-sedlcany.cz

4.A – Eliška Englová             eliska.englova@1zs-sedlcany.cz

4.B – Jiřina Bílková              jirina.bilkova@1zs-sedlcany.cz

5.A – Lenka Holanová         lenka.holanova@1zs-sedlcany.cz

5.B – Iveta Reinischová      iveta.reinischova@1zs-sedlcany.cz

5.C – Dana Šestáková         dana.sestakova@1zs-sedlcany.cz

 


6.A – Jana Hájková              jana.hajkova@1zs-sedlcany.cz

6.B – Tomáš Heller               tomas.heller@1zs-sedlcany.cz

6.C – Hana Budilová          hana.budilova@1zs-sedlcany.cz

7.A – Jan Jelínek           jan.jelinek@1zs-sedlcany.cz

7.B – Jan Koňarik         jan.konarik@1zs-sedlcany.cz

7.C – Petr Stoupa             petr.stoupa@1zs-sedlcany.cz

8.A – Martina Novotná        martina.novotna@1zs-sedlcany.cz

8.B – Veronika Peštová        veronika.pestova@1zs-sedlcany.cz

8.C –  Veronika Sasinová          veronika.sasinova@1zs-sedlcany.cz

9.A – Markéta Jarešová       marketa.jaresova@1zs-sedlcany.cz

9.B – Vladimír Krejčí            vlada.krejci@1zs-sedlcany.cz

 


Výchovný poradce: Jaromír Hes  jaromir.hes@1zs-sedlcany.cz


Vyučující bez třídnictví:

Ivana Dvořáková – ivana.dvorakova@1zs-sedlcany.cz

Kateřina Ešnerová  – katerina.esnerova@1zs-sedlcany.cz

Pavla Kolářová – pavla.kolarova@1zs-sedlcany.cz

Alice Kulíková – alice.kulikova@1zs-sedlcany.cz

Petr Novotný – petr.novotny@1zs-sedlcany.cz

Petra Papežová – petra.papezova@1zs-sedlcany.cz

Jaroslava Rozvoralová – jaroslava.rozvoralova@1zs-sedlcany.cz

Martina Tomášková   martina.tomaskova@1zs-sedlcany.cz

Hana Ulrichová –  hana.ulrichova@1zs-sedlcany.cz

vedoucí ŠD: Marcela Kolářová  – marcela.kolarova@1zs-sedlcany.cz

vychovatelky ŠD:

Denisa Heranová – denisa.heranova@1zs-sedlcany.cz

Jana Matoušková – jana.matouskova@1zs-sedlcany.cz

Jitka Machačová – jitka.machacova@1zs-sedlcany.cz

Barbora Sirotková – barbaora.sirotkova@1zs-sedlcany.cz

vedoucí ŠK:

Irena Heřmánková – irena.hermankova@1zs-sedlcany.cz

ekonom: Jana Karasová

školník: Josef Toužimský

Provozní zaměstnanci:  Miluše Boučková, Iveta Heranová, Simona Klímová, JItka Mulačová