1. základní škola Sedlčany

Primáře Kareše 68

264 01 Sedlčany


 tel.: 318822572      mobil: 605202217  e-mail skola@1zs-sedlcany.cz          datová schránka: IDDS: ud94k23 


Školní družina:    

tel: 

Irena Heřmánková       1. třídy                732 638 589

Jitka Machačová          2. třídy                732 409 489

Libor Tomášek       1. a 3. třídy                732 403 141

Jana Matoušková         2. třídy                732 480 041

Marcela Kolářová        3. třídy                605 307 439

Hana Dlouhá               4. třídy                732 548 135

 

 

 

 

 


Personální obsazení 1. základní školy Sedlčany 2021-2022

  • ředitel: Libor Novotný libor.novotny@1zs-sedlcany.cz   skola@1zs-sedlcany.cz

  • zástupce ředitele  

  • Jana Macháčová  jana.machacova@1zs-sedlcany.cz
  • Naděžda Lachoutová nada.lachoutova@1zs-sedlcany.cz
  • Petra Papežová petra.papezova@1zs-sedlcany.cz

Třídní učitelé:

 

 

 1. A – Eliška Englová                    eliska.englova@1zs-sedlcany.cz

 1.B – Eva Moulíková                     eva.moulikova@1zs-sedlcany.cz

2.A – Lenka Holanová                   lenka.holanova@1zs-sedlcany.cz

2.B – Iveta Reinischová                 iveta.reinischova@1zs-sedlcany.cz

2.C – Lenka Laláková                      lenak.lalakova@1zs-sedlcany.cz

3.A – Naděžda Lachoutová           nada.lachoutova@1zs-sedlcany.cz

3.B – Hana Paroubková               hana.paroubkova@1zs-sedlcany.c

4.A Klára Bulanová                       klara.bulanova@1zs-sedlcany.cz

4.B – Soňa Nováčková                  sona.novackova@1zs-sedlcany.cz

5.A – Dagmar Kopřivová              dagmar.koprivova@1zs-sedlcany.cz

5.B – Simona Englová                   simona.englova@1zs-sedlcany.cz

6.A – Martina Tomášková             martina.tomaskova@1zs-sedlcany.cz

6.B – Veronika Peštová                 veronika.pestova@1zs-sedlcany.cz

6.C – Veronika Sasinová               veronika.sasinova@1zs-sedlcany.cz

7.A – Markéta Jarešová               marketa.jaresova@1zs-sedlcany.cz

7.B – Vladimír Krejčí                     vlada.krejci@1zs-sedlcany.cz

7.C – Pavla Kolářová                    pavla.kolarova@1zs-sedlcany.cz

8.A – Jana Hájková                      jana.hajkova@1zs-sedlcany.cz

8.B – Alice Kulíková                    alice.kulikova@1zs-sedlcany.cz

8.C – Hana Budilová                   hana.budilova@1zs-sedlcany.cz

9.A – Jan Jelínek                         jan.jelinek@1zs-sedlcany.cz

9.B – Jan Koňarik                        jan.konarik@1zs-sedlcany.cz

9.C – Petr Stoupa                        petr.stoupa@1zs-sedlcany.cz 


Výchovný poradce: Jaromír Hes  jaromir.hes@1zs-sedlcany.cz


Vyučující bez třídnictví:

Ivana Dvořáková – ivana.dvorakova@1zs-sedlcany.cz

Jana Dvořáková – jana.dvorakova@1zs-sedlcany.cz

Eliška Chválová – eliska.chvalova@1zs-sedlcany.cz

Markéta Klokočková – marketa.klokockova@1zs-sedlcany.cz

Helena Koňariková – helena.konarikova@1zs-sedlcany.cz

Veronika Němcová – veronika.nemcova@1zs-sedlcany.cz

Martina Novotná – martina.novotna@1zs-sedlcany.cz

Petr Novotný – petr.novotny@1zs-sedlcany.cz

Jaroslava Rozvoralová – jaroslava.rozvoralova@1zs-sedlcany.cz

Marie Střihavková – marie.strihavkova@1zs-sedlcany.cz

Hana Ulrichová –  hana.ulrichova@1zs-sedlcany.cz


asistenti:   Romana Čandová, Hana Dlouhá, Vladimíra Hambergerová, Soňa Háchová, Iveta Hermová,  Blanka Rohlíková, Dagmar Stiborová, Ivana Zichová, Michala Žižková


vedoucí ŠD: Marcela Kolářová  – marcela.kolarova@1zs-sedlcany.cz

vychovatelky ŠD:

Hana Dlouhá – hana.dlouha@1zs-sedlcany.cz

Jana Matoušková – jana.matouskova@1zs-sedlcany.cz

Jitka Machačová – jitka.machacova@1zs-sedlcany.cz

Libor Tomášek  – libor.tomasek@1zs-sedlcany.cz

vedoucí ŠK:

Irena Heřmánková – irena.hermankova@1zs-sedlcany.cz

ekonom: Jana Karasová

školník: Josef Toužimský

Provozní zaměstnanci:  Simona Klímová, Jitka Braná, Iveta Snopková, Hana Šťástková, Hana Zábranská