Ředitelství 1. ZŠ Sedlčany oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro rok 2021-2022 se koná

v pátek 9. dubna 2021 od 14:00 – 17:00

v budově 1. základní školy v Sedlčanech.


Zápis je určen pro žáky narozené do 31. 8. 2015

K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů nebo zákonný zástupce a přinese s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněný dotazník pro rodiče. Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné MŠ nebo si jej vyzvednou v administrativě základní školy.

O formě zápisu (zda dítě bude přítomno zápisu či nikoli) bude rozhodnuto podle aktuálních vládních nařízení, informace prosím sledujte na webových stránkách školy.


Vážení rodiče předškoláků, zveme Vás i Vaše děti na den otevřených dveří ve středu 7.4.2021

V době od 8 hodin do 11:35 hodin se můžete seznámit s metodami práce při výuce ve třídách.

Odpoledne od 15:30 hodin jsme připravili besedu s vyučujícími budoucích 1. tříd:

Štěpánkou Kovaříkovou

a Hanou Paroubkovou.

Zodpovíme všechny vaše dotazy a budete si moci prohlédnout i prostory školy.

 

O tom, zda se akce uskuteční, rozhodnou aktuální vládní nařízení. Sledujte prosím webové stránky školy.

Pár fotografií z minulých zápisů…