Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 se bude konat v úterý 4. 4. 2023 od 1400Žáci, kteří měli odklad, k zápisu nemusí,  jejich zákonný zástupce však musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Oznámení o zápisu v pdf

Pro předškoláky a jejich rodiče připravujeme předzápisové akce:

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ 

 14. 2.Ukázky práce v 1. ročnících

 14. 3.Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky

29. 3. Den otevřených dveří a odpolední beseda s učiteli.

Od 7.3. –  Připravili jsme únikovou hru „Budu prvňáček“

 


 

 

 


Seznam potřeb pro budoucí prvňáčky

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Můžete si vybrat…

Pojďte si zahrát – hra nejen pro předškoláky

Prohlídka naší školy…


Pár fotografií z minulých zápisů…