v této sekci naleznete:

  • jak omluvit své dítě (přes Bakaláře)
  • rozvrhy 
  • termíny prázdnin
  • termíny třídních schůzek 
  • nabídku kroužků školního klubu
  • další důležitá upozornění