Šablony pro 1. ZŠ Sedlčany III registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018694


Naše škola je zapojena do projektu Světová škola


 

Šablony II pro 1. ZŠ Sedlčany Reg.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010819 je spolufinancován Evropskou unií.


Šablony pro 1.ZŠ Sedlčany Reg.: CZ.02.3.X/0.0/16_022/0001482 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.