Naším cílem je zapojit co nejvíce žáků do života školy…

Školní rok 2020/2021

 • vzhledem k panemii proběhla pouze první ustavující schůzka

program:

 • seznámení nových členů parlamentu
 • příprava sběru papíru
 • diskuze

Uskutečněné akce ve školním roce 2019/2020/:

 •  Projekt 72 hodin – malování chodby k tělocvičně, sběr eletroodpadu, baterií a plastových víček
 •  Spaní ve škole – komunikační hry, celoroční plán, příprava nejbližších akcí
 •  Sběr papíru ( podzimní )
 • Charitativní akce- pomoc s prodejem, polepování kelímků na kávu, příspěvek na materiál
 • Halloweenské odpoledne pro prvňáčky a druháky
 • Pravidelný sběr víček
 • Valentýnská pošta

Schránka důvěry: v provozu – od září řešeno pět problémů  – řešeno s vedemím školy

 1. Připomínky ze tříd

         přezouvání v prostorách školy

Průběžně bylo na schůzkách odhlasováno

  • Finanční příspěvky na soutěže  a akce pořádané ŠP
  • Odměny za soutěže (, Masopust, Halloween)
  • Drobná vydání na činnost ŠP (fixy, papíry, notýsky, obaly…)
  • Peníze za šeky z podzimního sběru do tříd (využití dle domluvy v jednotlivých třídách)
  •   Příspěvky na nákup knížek do třídních knihovniček
 • Vánoční dekorace (příspěvek na nákup materiálu – jarmark 2. stupeň)