Naším cílem je zapojit co nejvíce žáků do života školy…

Školní rok 2023/2024


 

 

 • Víčka pro Kubíčka – „první várka “ odvezena. Po celé škole jsme rozmístnili krabice s upotávkou, proč víčka sbíráme, dnes jsme odvezli první „várku“ a váha ukazala 190kg. Děkujeme, že třídíte a zároveň pomáháte, jen tak dál…

 

 

 

 

 

 • 1. velká akce v tomto roce – Sběr papíru. Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru papíru, akce kterou jsme připravili. Na nejlepší třídy čekala sladká odměna a všichni již mohou přemýšlet, jak naloží s čáskou, kterou si „vysbírali“.  Část získaných peněz půjde z tohoto sběru do jednotlivých tříd, za každý „zapsaný“ kilogram 1Kč a zůstatek využijeme ve školním parlamentu na akce které připravíme pro holky a kluky naší školy.

 

 

1. schůzka 19.10.2021

  • seznámení nových členů parlamentu
  • příprava sběru papíru a víček
  • diskuze – připomínky ze tříd

  21.10.2021 Mimořádná dobrovolná schůzka

  • Holky a kluci ze školního parlamentu připravili sběr víček, tentokrát v jiné podobě. Na chodbách školy nyní najdete jimi vyrobené kontejnery (krabice), do kterých můžeme všichni průběžně přinášet a vhazovat plastová víčka.  Nasbíraná víčka budou věnována postiženému Kubíčkovi.

 


Školní rok 2020/2021…

 1. schůzka 
 • seznámení nových členů parlamentu
 • příprava sběru papíru a víček
 • diskuze – připomínky ze tříd

A tím pro nás školní rok vlastně skončil…


Uskutečněné akce ve školním roce 2019/2020/:

 •  Projekt 72 hodin – malování chodby k tělocvičně, sběr eletroodpadu, baterií a plastových víček
 •  Spaní ve škole – komunikační hry, celoroční plán, příprava nejbližších akcí
 •  Sběr papíru ( podzimní )
 • Charitativní akce- pomoc s prodejem, polepování kelímků na kávu, příspěvek na materiál
 • Halloweenské odpoledne pro prvňáčky a druháky
 • Pravidelný sběr víček
 • Valentýnská pošta

Schránka důvěry: v provozu – od září řešeno pět problémů  – řešeno s vedemím školy

 1. Připomínky ze tříd

         přezouvání v prostorách školy

Průběžně bylo na schůzkách odhlasováno

  • Finanční příspěvky na soutěže  a akce pořádané ŠP
  • Odměny za soutěže (, Masopust, Halloween)
  • Drobná vydání na činnost ŠP (fixy, papíry, notýsky, obaly…)
  • Peníze za šeky z podzimního sběru do tříd (využití dle domluvy v jednotlivých třídách)
  •   Příspěvky na nákup knížek do třídních knihovniček
 • Vánoční dekorace (příspěvek na nákup materiálu – jarmark 2. stupeň)