Škola vlastní celkem 70 počítačů. Žáci  2. stupně využívají  počítačovou učebnu s 17 PC, na prvním stupni jsou počítače rozděleny do jednotlivých tříd. Učitelé využívají 17 PC v kabinetech a ve školní knihovně. 2 PC slouží pro administrativní práce. Tyto počítače jsou vybaveny OS Windows. Dále zde jsou 2 servery, které pracují pod Linuxem. Škola vlastní 25 dataprojektorů, které jsou využívány ve spojení s PC, videem, DVD přehrávači .

 Servery zajišťují síťové služby (www, smtp, pop3, ssh) a sdílení souborů.

Školní počítačová ethernetová síť propojuje starou a novou budovu a všechna patra školy. Je tvořena několika podsítěmi a je realizována UTP rozvody  1Gbit  a dalšími síťovými prvky. Celá síť je připojena k internetu.

Plánovaný rozvoj (2024)

Chceme předcházet zastarávání PC jejich včasným upgradem.