Tento projekt byl financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Hlavním motivem celé této zahradní kompozice bylo vytvoření průřezu přírodního prostředí s přihlédnutím na region. Jsou zde nenásilnou formou seskupeny ukázky místních minerálů, rostlin, různých druhů dřeva, ale i volně žijících živočichů. Vše vytváří jeden celek, který je využitelný nejen přímo k výuce, ale i k trávení volného času žáků.

Přírodní zahrada – celý projekt v pdf