Zde najdete důležité dokumenty naší školy:

  • školní řád
  • školní vzdělávací program
  • GDPR
  • rozpočet školy
  • výroční zprávy
  • inspekční zprávy
  • ICT plán rozvoje
  • školní plán enviromentálního rozvije