Informace o akcích školy, školních exkurzích a výletech…

Od 5. 9. 2023 do 8. 9.2023 Adaptační kurz Častoboř (dopis pro rodiřče ke stažení)