Informace o akcích školy, školních exkurzích a výletech…

Vzhledem k současné  situaci v blízké budoucnosti neplánujeme žádné akce….