INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez…

Zobrazit více

Nabídka knih z Městské knihovny Sedlčany

V knihovně fungujeme bezkontaktně, je to sice kostrbatější, ale rozhodně to jde. Knížky vydáváme po předchozím objednání (telefonicky, emailem, přes funkci odložení z poličky) a ani se nemusí vědět konkrétní titul, umíme vybrat podle „zadání“, např. knihy o dětech, dobrodružné, o zvířátkách… Možná se netrefíme výběrem pokaždé, ale doufáme, že většinou ano. V této době sem pro knížky…

Zobrazit více

Hodnocení žáků v druhém pololetí 2019/2020

V základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů…

Zobrazit více

Častoboř 2020 pro šesté ročníky

podařilo se nám zajistit pro Vaše děti, žáky 6. tříd, čtyřdenní adaptační kurz v RS MěÚ Sedlčany na Častoboři. Vzhledem k současné situaci musíme být připraveni, a pokud vše bude probíhat v náš prospěch, tak 1. 9. – 4. 9. 2020 odjedeme. V případě nepříznivého vývoje, vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím našich webových stránek, bakalářů, nebo e-mailu. Pokud budete…

Zobrazit více