Ředitelství 1. ZŠ Sedlčany oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro rok 2022-2023 se koná v pátek 8. dubna 2022 od 14 do 17 hodin v budově 1. základní školy v Sedlčanech.

Vážení rodiče předškoláků, zveme Vás i Vaše děti na den otevřenýchdveří ve čtvrtek 7.4.2022 V době od 8 hodin do 11:35 hodin se můžete seznámit s metodami práce při výuce ve třídách. Odpoledne od 16:00 hodin jsme připravili besedu s vyučujícími budoucích 1. tříd:Lenkou Holanovou a Ivetou Reinischovou.


Zápis je určen pro žáky narozené do 31. 8. 2016
K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů nebo zákonný
zástupce a přinese s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz
a vyplněný dotazník pro rodiče. Tento dotazník obdrží
rodiče v příslušné MŠ nebo si jej vyzvednou v administrativě
základní školy.
Mgr. Libor Novotný

Aktuality