Poděkování…

Posíláme pozdravení a poděkování z Chlumu panu řediteli, všem učitelům, rodičům a žákům školy. V pátek byl Tomášovi předán finanční dar od firmy S+B. Vzhledem k tomu, že i Vaše škola přispěla nemalou částkou, chceme tímto z celého srdce všem poděkovat. Je velmi milé, že i po tolika letech myslíte na svého bývalého žáka, který…

Zobrazit více

dopoledne s klienty Domova v Sedlčanech

Někteří žáci se zúčastnili společného dopoledne s klienty Domova v Sedlčanech. Celé dopoledne se neslo v duchu malování perníčků. Žáci měli k dispozici velké množství perníčků, které malovali dle vlastní představivosti společně s našimi seniory .Zároveň dorazili žáci páté třídy, kteří pod vedením paní učitelky Martiny Tomáškové sezpívali krásné hudební pásmo. Všem se vystoupení velmi…

Zobrazit více

Výlet badatelů ke krmelci

Za krásného zimního počasí jsme se v pondělí 12. prosince vydali na vycházku do zasněženého lesa v obci Libíň s cílem navštívit krmelec. Zvířátkům jsme přivezli jablíčka, mrkev, kukuřici, žaludy a kaštany. Nezapomněli jsme ani na ptáčky, šišky naplněné zrníčky jim budou určitě chutnat. Pobyt v zimní přírodě si děti užily a do školy se…

Zobrazit více

Exkurze do mateřské školky

Někteří žáci devátých tříd se zúčastnili exkurze do mateřské školky v Sedlčanech. Vzhledem k tomu, že některé žákyně uvažují o pedagogických oborech, zprostředkovali jsme schůzku s paní učitelkou přímo v mateřské školce. Všichni byli seznámeni s povinnostmi takové paní učitelky v mateřinkách  a mohli si utvořit reálnou představu o náročnosti tohoto povolání. Markéta Jarešová

Zobrazit více

Vánoční jarmark

V pátek 9. prosince v odpoledních hodinách proběhl na dvoře naší školy Vánoční jarmark. Žáci 1. stupně s p. učitelkami prodávali své výrobky, které byly velice zdařilé a nápadité. Návštěvníci jarmarku si poslechli vánoční koledy, napili se horkého čaje a udělali si radost malým dárečkem. Přejeme Vám všem mnoho štěstí a zdraví v roce 2023.…

Zobrazit více