Někteří žáci devátých tříd se zúčastnili exkurze do mateřské školky v Sedlčanech. Vzhledem k tomu, že některé žákyně uvažují o pedagogických oborech, zprostředkovali jsme schůzku s paní učitelkou přímo v mateřské školce. Všichni byli seznámeni s povinnostmi takové paní učitelky v mateřinkách  a mohli si utvořit reálnou představu o náročnosti tohoto povolání.

Markéta Jarešová

Aktuality