Posíláme pozdravení a poděkování z Chlumu panu řediteli, všem učitelům, rodičům a žákům školy.
V pátek byl Tomášovi předán finanční dar od firmy S+B. Vzhledem k tomu, že i Vaše škola přispěla nemalou částkou, chceme tímto z celého srdce všem poděkovat. Je velmi milé, že i po tolika letech myslíte na svého bývalého žáka, který statečně bojuje se svou nemocí a tím mu pomáháte překonávat různé překážky. Je to obdivuhodné, že i v této době se najdou lidičky, kterým není život handicapovaných lidí lhostejný.
Ještě jednou z celého srdce děkujeme. Všem Vám přejeme krásné vánoční svátky, spoustu zdraví a štěstí v nastupujícím roce 2023.
S pozdravem Zlatka a Tomáš Bártů

Aktuality