Někteří žáci se zúčastnili společného dopoledne s klienty Domova v Sedlčanech. Celé dopoledne se neslo v duchu malování perníčků. Žáci měli k dispozici velké množství perníčků, které malovali dle vlastní představivosti společně s našimi seniory .Zároveň dorazili žáci páté třídy, kteří pod vedením paní učitelky Martiny Tomáškové sezpívali krásné hudební pásmo. Všem se vystoupení velmi líbilo a nejen senioři byli dojatí hudebním výkonem dětí.
Závěrem bych chtěla velmi pochválit všechny žáky, které se na tomto tvořivém dopoledni podíleli, nejen kvůli šikovnosti, zručnosti a projevené nápaditosti, ale zejména kvůli empatii a pozitivnímu přístupu směrem k našim seniorům. Troufám si říci, že naše spolupráce byla obohacující ve více směrech, a proto se budeme těšit na další případnou spolupráci.

Markéta Jarešová

Aktuality