Vážení rodiče předškoláků, zveme Vás i Vaše děti na den otevřených dveří ve středu 29.3.2023

V době od 8:45 hodin do 11:35 hodin se můžete seznámit s metodami práce při výuce ve třídách.

Odpoledne od 16:00 hodin jsme připravili besedu s vyučujícími budoucích 1. tříd:
Eliškou Englovou
a Evou Moulíkovou.

Zodpovíme všechny vaše dotazy a budete si moci prohlédnout i prostory školy.

Aktuality