Dne 19. 6. 2024 se žáci 4. tříd vydali na edukační prohlídku na hrad Karlštejn a do Koněpruských jeskyní. Pro žáky byl na hradu Karlštějn připraven edukační program, který zahrnoval zhlédnutí krátkého dokumentu o historii a významu Karlštejna. Následovala prohlídka Kaple svatého Kříže. Žáci se seznámili s její historií a architekturou. Průvodkyně jim dále vysvětlila funkci kaple jako místa uchování císařských korunovačních klenotů. Prohlídka byla zakončena workshopem, při kterém si žáci vyzkoušeli psaní brkem, modelování staveb a další interaktivní aktivity.

Po workshopu jsme přejeli do Koněpruských jeskyní, kde nás přivítal průvodce, který žákům vysvětlil základní pravidla bezpečného pohybu. Žáci postupně prošli hlavními částmi jeskynního systému. Během prohlídky se seznámili s různými typy karasových útvarů a dozvěděli se o celém procesu vzniku jeskyní. Po prohlídce následovala návštěva Domu přírody Českého krasu. Žáci se dozvěděli o geologické stavbě Českého krasu, jeho vývoji a významných karasových jevech. Získali také další poznatky o přírodě této CHKO z různých kvízů, hádanek a jiných aktivit.

Bulanová, Nováčková

Aktuality