Dne 19.6. se 60 druháků zapojilo do sportovní radosti z pohybu k oslavě ,, Olympijského dne“.
Běželo se 400 m a každý sportovec dostal diplom, medaili a sladkou odměnu.

Aktuality