POZVÁNKA pro předškoláky

Vážení rodiče předškoláků, zveme Vás i Vaše děti na den otevřených dveří ve středu 29.3.2023 V době od 8:45 hodin do 11:35 hodin se můžete seznámit s metodami práce při výuce ve třídách. Odpoledne od 16:00 hodin jsme připravili besedu s vyučujícími budoucích 1. tříd: Eliškou Englovou a Evou Moulíkovou. Zodpovíme všechny vaše dotazy a…

Zobrazit více

Beseda s paní Miklášovou

Během prvního jarního týdne měli prvňáci možnost trochu nahlédnout do světa nevidomých lidí. Besedovali s paní Miklášovou, která spolupracuje s nadací Mathilda, jež se stará o zrakově postižené. Rodina p. Miklášové nám ukázala spoustu pomůcek i her pro nevidomé a hlavně asistenčního psa. Děti si uvědomily, jaký dar je zdraví. thilda

Zobrazit více

Exkurze 6. A

Žáci  6.A se zúčastnili exkurze ve společnosti 1. SčV, a.s., která je provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě v našem městě. Žáci měli možnost se seznámit s technologií čištění odpadních vod, která přispívá k ochraně životního prostředí a ke zlepšování kvality povrchových vod. Markéta Jarešová

Zobrazit více

LVVZ Harrachov

Naši děváťáci (doplněné některými osmáky) vyrazili na náhradní lyžařský výcvik do Harrachova. První den jsme hned odpoledne vyrazili na svah a bylo to báječné. Fotografie z jednotlivých dnů budete moci nalézt každý podvečer na www stránkách https://lvvz1zssedlcany.rajce.idnes.cz/24._3._2023_-_LVVZ_1.ZS_Sedlcany_9._rocnik/

Zobrazit více