Během prvního jarního týdne měli prvňáci možnost trochu nahlédnout do světa nevidomých lidí. Besedovali s paní Miklášovou, která spolupracuje s nadací Mathilda, jež se stará o zrakově postižené. Rodina p. Miklášové nám ukázala spoustu pomůcek i her pro nevidomé a hlavně asistenčního psa. Děti si uvědomily, jaký dar je zdraví.

thilda

Aktuality