V rámci výuky občanské výchovy si žáci 9. A vyzkoušeli projektovou výuku zaměřenou na finanční gramotnost. Z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, naší partnerské školy, přijel zástupce univerzity Ph.D. Mgr. et Mgr., Ing. Tomáš Veber, který přivezl několik deskových her, jež učí děti chovat se správně ve světě financí. Žáci se stali členy fiktivní rodiny, rozhodovali se, jaké finanční transakce jsou pro jejich rodinu nejlepší. Máme si vzít hypotéku, nenavýšili jsme příliš kontokorent, co je cash flow? Všichni hráči měli o čem hovořit a přemýšlet.

Markéta Klokočková

Aktuality