Přednáška pod vedením pana Křížka

Někteří žáci se zúčastnili přednášky pod vedením pana Křížka, který se mnoho let pohyboval v potravinářském průmyslu a to zejména v mlékárenském oboru. Všichni si mohli utvořit představu o pestrosti tohoto oboru včetně následného uplatnění a dalších možnostech vzdělání. Markéta Jarešová

Zobrazit více

Šárka Záhrobská-Strachová – Olympijský trénink na 1. ZŠ

V pondělí 20.2. 2023 nás v  rámci ,,Olympijského tréninku“ navštívila alpská lyžařka, misryně světa a olympijská medailistka Šárka Záhrobská-Strachová. V úvodní besedě představila sebe a svůj sport. Potom se jedna čás dětí v učebně seznámila s olympijskými hodnotami a druhá skupina si v vyzkoušela v tělocvičně hodinu TV se Šárkou. Petr Novotný

Zobrazit více

Finanční svoboda – projektová výuka

V rámci výuky občanské výchovy si žáci 9. A vyzkoušeli projektovou výuku zaměřenou na finanční gramotnost. Z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, naší partnerské školy, přijel zástupce univerzity Ph.D. Mgr. et Mgr., Ing. Tomáš Veber, který přivezl několik deskových her, jež učí děti chovat se správně ve světě financí. Žáci se stali členy fiktivní rodiny, rozhodovali…

Zobrazit více

Kam chceš dojít?

Žáci devátých tříd se zúčastnili projektu nazývaném: „Kam chceš dojít?“ Tento projekt je zaměřený na drogovou prevenci. V úvodu se žáci seznámili s druhy drog a jejich nežádoucími účinky. V druhé fázi tohoto projektu se žáci seznámí s dopisy vězňů, kteří se zpovídali z toho, jak se drogově závislými stali. Završením tohoto projektu by měla…

Zobrazit více

VZPoura úrazům…

Žáci devátých tříd se účastnili přednášky s členy týmu VZPoury úrazům. Všichni jsme se společně sešli nad tímto projektem, který se zabývá prevencí úrazů dětí spočívajících v edukačních přednáškách pro žáky. Členové týmu seznámili žáky se svými příběhy, kdy po těžkých úrazech skončili na vozíku nebo se s následky vážných zranění dodnes potýkají. Od první…

Zobrazit více

Odpoledne pro předškoláky

Odpoledne plné zábavných aktivit si užili předškoláci s rodiči v úterý 14. února. Společně si hráli, četli a poznávali tajemná písmenka, zkoušeli počítat a stavět vlastní stavby z krychliček. Vyzkoušeli si také práci s tablety a interaktivní tabulí. Pro děti byla velmi atraktivní práce s interaktivními roboty a společná hra s padákem. Všem se práce dařila a užili…

Zobrazit více

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

 14. února proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Z velkého množství účastníků postoupili do okresního kola  v 1. kategorii sedmých ročníků Tomáš Klejna 7.B a ve 2. kategorii osmých a devátých ročníků Anežka Mrázková 9.B. Pevně věříme, že nás budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole v Příbrami. Všem účastníkům…

Zobrazit více

Diskuze se senátorem Petrem Štěpánkem

Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili diskuze se senátorem Petrem Štěpánkem. Ten jim nastínil fungování zákonodárné moci v České republice. Seznámil je se svou politickou kariérou počínaje starostováním v obci Petrovice až po senátorský post a s tím spojenými povinnostmi. Diskuze byla vedena ve velmi sympatické atmosféře, kdy se žáci mohli zeptat…

Zobrazit více