Páťáci z 5.A a 5.B vyměnili v pondělí 20.6. svou pohodlnou postel za karimatku a spacák a přespali ve svých třídách. Navečer strávili na školním dvoře opékáním vuřtů a hraním her. Večer měli volnou chvíli pro svou zábavu a pak už následovala příprava na spaní. Ráno posnídali buchty, které pro ně maminky napekli. Všichni si akci užili.
I. Reinischová, L. Holanová

Aktuality