Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili diskuze se senátorem Petrem Štěpánkem. Ten jim nastínil fungování zákonodárné moci v České republice. Seznámil je se svou politickou kariérou počínaje starostováním v obci Petrovice až po senátorský post a s tím spojenými povinnostmi. Diskuze byla vedena ve velmi sympatické atmosféře, kdy se žáci mohli zeptat na různorodé otázky. Setkání bylo obohacující pro obě strany v mnoha směrech.

Markéta Jarešová

Aktuality