Žáci devátých tříd se zúčastnili projektu nazývaném: „Kam chceš dojít?“ Tento projekt je zaměřený na drogovou prevenci. V úvodu se žáci seznámili s druhy drog a jejich nežádoucími účinky. V druhé fázi tohoto projektu se žáci seznámí s dopisy vězňů, kteří se zpovídali z toho, jak se drogově závislými stali. Završením tohoto projektu by měla být prohlídka věznice Bytíz.
Jarešová

Aktuality