24.02.2021 Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

16.02.2021 Nabídka knih Městské knihovny Sedlčany

25.01. 2021  Vydávání vysvědčení a několik dalších postřehů k distanční výuce…. 

Od 4.1. 2021 – do 22. 1. 2021  Prezenční výuka: 1. a 2. ročníky

Ráno si učitelé vyzvednou žáky před školou. Neměli by se potkávat v šatně.3. – 5. ročníky a celý druhý stupeň  – bude probíhat podle dříve stanoveného rozvrhu a pravidel.


Děti zaměstnanců daných vyhláškou MZ, mohou od 4.1. opět docházet prezenčně do naší školy. Přihlásit se můžete na školní email – skola@1zs-sedlcany.cz.


 

od 30.12. 2020 Školní družina – 1.-2. ročníky v normálním režimu,