V knihovně fungujeme bezkontaktně, je to sice kostrbatější, ale rozhodně to jde. Knížky vydáváme po předchozím objednání (telefonicky, emailem, přes funkci odložení z poličky) a ani se nemusí vědět konkrétní titul, umíme vybrat podle „zadání“, např. knihy o dětech, dobrodružné, o zvířátkách… Možná se netrefíme výběrem pokaždé, ale doufáme, že většinou ano. V této době sem pro knížky chodí velmi málo dětí, je to spíš na jejich rodičích a ti sem jdou jen sporadicky, když nemohou do volného výběru.

Je nám líto knížek, které tu jsou pro děti nepůjčené a také máme obavu, aby děti nepřestaly číst. Stačí předem zavolat do knihovny 318 821 186 nebo napsat na e-maily budkova@knihovna-se.cz, roskotova@knihovna-se.cz nebo kosarova@knihovna-se.cz .

Nabídka knih ZŠ 1. stupeň

Nabídka knih ZŠ 2. stupeň

Nabídka naučné literatury

Nabídka zajímavých knižních titulů pro SŠ

Aktuality