Zveme rodiče na  slavnostní  vyřazení
vycházejících žáků, které se koná   2 5 . 6. 20 2 0  na
zahradě školy.

Sraz  žáků a  rodičů  před hlavním  vchode m  školy
5 . A , B – 15h
9.A – 15: 20h
9.B – 15: 45h

Aktuality