Vzhledem k současné epidemiologické situaci nejsou obědy přihlašovány ani odhlašovány automaticky, i oběd č.1 si musíte sami přihlásit.

Přihlásit je můžete přes www.strava.cz (pokud máte přeplatky, program vám to umožní). Odhlášky provádějte na www.strava.cz také.

Žáci se mohou během distanční výuky stravovat v jídelně.

V případě zájmu volejte na tel. 318821417 každý den od 8.00 do 14.00 hodin. Obědy je třeba znovu přihlásit!!!

Pro distančně vzdělávané děti se obědy vydávají ve školní jídelně každý den od 13:00 – 14:00. Doba výdeje se může změnit podle zájmu strávníků.

Vzhledem k součastné epidemiologické situaci a na základě informací z MŠMT a Krajské hygienické stanice je obědy možné vydávat pouze dětem nebo zaměstnancům škol, ostatní nemají do jídelny vstup povolen.

 

Zaměstnanci ZŠ a GOA si obědy musí také sami přihlašovat a odhlašovat.

Aktuality