Dramatická výchova

V letošním školním roce měli žáci 7. ročníků poprvé možnost vybrat si jako povinně volitelný předmět Dramatickou výchovu. Setkávali jsme se jednou za 14 dní. První pololetí jsme se věnovali komunikaci a sebepoznávání. Snažili jsme se pracovat s mluveným slovem a učili jsme se nebát se vystupovat před lidmi. Ve druhém pololetí jsme se zaměřili…

Zobrazit více

Kam chceš dojít?

Žáci devátých tříd se zúčastnili projektu nazývaném: „Kam chceš dojít?“ Tento projekt je zaměřený na drogovou prevenci. V úvodu se žáci seznámili s druhy drog a jejich nežádoucími účinky. V druhé fázi tohoto projektu se žáci seznámili s dopisy vězňů, kteří se zpovídali z toho, jak se drogově závislými stali. Následně  završením tohoto projektu by…

Zobrazit více