Žáci devátých tříd se zúčastnili přednášky členů vězeňské služby. Všichni byli seznámeni s možnostmi uplatnění v rámci bezpečnostně právních studií. Kupříkladu měli možnost zhlédnout ukázky  psovoda při vstupu do  nebezpečného prostoru. Navíc žáci měli možnost vidět různé donucovací prostředky v improvizované akci pod vedením člena zásahové jednotky.

Rovněž přednášku absolvovali žáci čtvrtých a pátých tříd, kteří ji měli pojatou formou her a ukázek psovoda, které se dětem velmi líbily. 

Markéta Jarešová

Aktuality