Ve 3.B o pracovních činnostech pracujeme nejen s papírem, ale také s modelovací hmotou, přírodními materiály, ozoboty i blueboty.

Naďa Lachoutová

Aktuality