Mezi žáky zavítal pan Rudolf Hejna na besedu o myslivosti a významu lesa.  Jako správný myslivec přišel v zeleném oblečení a přinesl nám ukázat pušky, vábničky, trofeje, knížky o přírodě a další věci, bez kterých se při péči o zvěř neobejde. Děti  seznámil s historií myslivosti, jednotlivými druhy zbraní myslivců a s mysliveckou mluvou, která nás moc pobavila. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o významu ochranného zbarvení zvěře, o rozdílu mezi kalendářním a mysliveckým rokem. Nechyběla ani poznávačka  lesní zvěře a ukázka zvuků vábniček. Velkým zážitkem byla prohlídka trofejí. Na závěr besedy pan Hejna trpělivě odpovídal na zvídavé otázky dětí.

Aktuality