Z důvodů zhoršující se epidemiologické situace proběhnou třídní schůzky online 25. 11. 2021. Třídy 1. stupně od 15:30, třídy druhého stupně od 16:30. Konzultace s ostatními vyučujícími si domlouvejte individuálně.

Aktuality