Dentální hygiena v 2.B

Ve čtvrtek 25. listopadu se uskutečnila beseda o dentální hygieně s paní Kateřinou Hadrabovou. Děti si přinesly své zubní kartáčky a pod odborným vedením si vyzkoušely správné techniky čištění zubů. Velký zážitek byl, když si děti mohly zkusit čistit maketu zoubků ,,maxivelkým“ kartáčkem.   S.Nováčková 

Zobrazit více

Právo na naší škole…

Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky pod vedením advokátky Mgr. Marie Jonákové. Všichni žáci měli možnost se seznámit s výhodami, nevýhodami a úskalími právnického povolání. Zároveň jim byly nastíněny nutné předpoklady pro výkon tohoto povolání a běžná pracovní činnost jak advokáta, tak i jeho podřízených.                                    Markéta Jarešová

Zobrazit více

Víčka pro Kubíčka…

Ve školním  parlamentu jsme před měsícem „rozjeli“ celoškolní akci „Víčka pro Kubíčka“. Po celé škole jsme rozmístnili krabice s upotávkou, proč víčka sbíráme, dnes jsme odvezli první „várku“ a váha ukazala 190kg. Děkujeme, že třídíte a zároveň pomáháte, jen tak dál… Hana Paroubková a Jaromír Hes, koordinátoři školního parlamentu.

Zobrazit více

Návštěvní den se vydařil…

I přes nepříznivou situaci se nám podařilo uskutečnit návštěvní den pro předškoláky. Budoucí prvňáčci si mohli se svými rodiči prohlédnout naší školu. Společně se podívat na první stupeň, do auly, na počítače, keramické dílny i do dřevodílny. Všude na ně čekaly zajímavé úkoly, které vyžadovaly nejen soustředění ale někdy i vytrvalost …

Zobrazit více

Návštěvní den bude…

I přes zhoršující se epidemiologickou situaci návštěvní den pro předškoláky proběhne. Při vstupu do školy bude u dospělých v souladu s nařízeními kontrolován certifikát o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci.  Vstup do školy bude možný od 15 do 16:30 hodin. 

Zobrazit více

Život s handicapem…

Někteří žáci druhého stupně se účastnili přednášky Jakuba Greschla trpícího dětskou mozkovou obrnou. Přednáška se nesla v duchu „života s handicapem aneb nic není nemožné“. Jakub je velmi inspirativní člověk. Svůj život zasvětil cestování. a ve vzdělávací části seznámil žáky s národními parky, které v USA procestoval. Každý účastník besedy mohl také na vlastní oči  vidět člověka,…

Zobrazit více