Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru papíru, akce pořádané školním parlamentem. Na nejlepší třídy čekala sladká odměna a všichni již mohou přemýšlet, jak naloží s čáskou, kterou si „vysbírali“.

Hana Paroubková a Jaromír Hes, koordinátoři školního parlamentu

Aktuality