Život s handicapem…

Někteří žáci druhého stupně se účastnili přednášky Jakuba Greschla trpícího dětskou mozkovou obrnou. Přednáška se nesla v duchu „života s handicapem aneb nic není nemožné“. Jakub je velmi inspirativní člověk. Svůj život zasvětil cestování. a ve vzdělávací části seznámil žáky s národními parky, které v USA procestoval. Každý účastník besedy mohl také na vlastní oči  vidět člověka,…

Zobrazit více

Sběr papíru se blíží k závěru…

V pátek končíme… Na nejlepší tři třídy čeká  sladká odměna.  Trochu mě mrzí, že některé třídy buď nic nepřinesly, nebo nezapsaly do tabulky.  (Vše si mají řešit žáci sami ve spolupráci  se  školním  parlamentem a třídním učitelem) Děkujeme všem, kteří s námi sbírají. Část získaných peněz půjde z tohoto sběru do jednotlivých tříd, za každý „zapsaný“…

Zobrazit více

Naši prvňáčci a podzim…

Naši prvňáčci pracovali během října na projektu zaměřeném na PODZIM.Toto téma se objevovalo ve všech předmětech. Učili jsme se pracovat ve dvojicích, spolupracovat ve skupinkách, shromažďovali jsme přírodniny, navzájem jsme si pomáhali.Také jsme si vyzkoušeli dramatizaci pohádky „O veliké řepě“.Pomyslnou tečkou za projektem byly třídní podzimní obrazy a pak společná vycházka na Cihelný vrch, kde jsme…

Zobrazit více

Tento týden probíhá sběr papíru

Sběr bude v týdnu od 15. do 19. listopadu ve dnech školního vyučování.  Vždy od 7 do 8 hodin na školním dvoře. Připravujte si pevně svázané balíčky, pokud možno bez kartonu. Nenechávejte odvoz na poslední chvíli. Domluvte se ve třídách, na co využijete peníze získané z tohoto sběru.  Doufáme, že se zapojíme všichni, pomůžete tím sobě i…

Zobrazit více