Víčka pro Kubíčka…

Ve školním  parlamentu jsme před měsícem „rozjeli“ celoškolní akci „Víčka pro Kubíčka“. Po celé škole jsme rozmístnili krabice s upotávkou, proč víčka sbíráme, dnes jsme odvezli první „várku“ a váha ukazala 190kg. Děkujeme, že třídíte a zároveň pomáháte, jen tak dál… Hana Paroubková a Jaromír Hes, koordinátoři školního parlamentu.

Zobrazit více

Návštěvní den se vydařil…

I přes nepříznivou situaci se nám podařilo uskutečnit návštěvní den pro předškoláky. Budoucí prvňáčci si mohli se svými rodiči prohlédnout naší školu. Společně se podívat na první stupeň, do auly, na počítače, keramické dílny i do dřevodílny. Všude na ně čekaly zajímavé úkoly, které vyžadovaly nejen soustředění ale někdy i vytrvalost …

Zobrazit více

Život s handicapem…

Někteří žáci druhého stupně se účastnili přednášky Jakuba Greschla trpícího dětskou mozkovou obrnou. Přednáška se nesla v duchu „života s handicapem aneb nic není nemožné“. Jakub je velmi inspirativní člověk. Svůj život zasvětil cestování. a ve vzdělávací části seznámil žáky s národními parky, které v USA procestoval. Každý účastník besedy mohl také na vlastní oči  vidět člověka,…

Zobrazit více

Sběr papíru se blíží k závěru…

V pátek končíme… Na nejlepší tři třídy čeká  sladká odměna.  Trochu mě mrzí, že některé třídy buď nic nepřinesly, nebo nezapsaly do tabulky.  (Vše si mají řešit žáci sami ve spolupráci  se  školním  parlamentem a třídním učitelem) Děkujeme všem, kteří s námi sbírají. Část získaných peněz půjde z tohoto sběru do jednotlivých tříd, za každý „zapsaný“…

Zobrazit více

Naši prvňáčci a podzim…

Naši prvňáčci pracovali během října na projektu zaměřeném na PODZIM.Toto téma se objevovalo ve všech předmětech. Učili jsme se pracovat ve dvojicích, spolupracovat ve skupinkách, shromažďovali jsme přírodniny, navzájem jsme si pomáhali.Také jsme si vyzkoušeli dramatizaci pohádky „O veliké řepě“.Pomyslnou tečkou za projektem byly třídní podzimní obrazy a pak společná vycházka na Cihelný vrch, kde jsme…

Zobrazit více