První červnový týden prožili žáci 2.A a 2.B na škole v přírodě na Horské Kvildě. Program byl zaměřený hlavně na turistiku a s lektorkou Národního parku Šumava děti absolvovaly několik programů zaměřených na flóru i faunu zdejších lesů a vodních toků. Všem se pobyt moc líbil a děti jsou na sebe pyšné, že zvládly několik nocí bez rodičů.
třídní učitelky I. Reinischová, L. Holanová

Aktuality