Středeční dopoledne se na 2. st. školy neslo na vlně básní. 
Necelá třicítka žáků se zúčastnila školního kola recitační soutěže.
Na prvních místech v mladší kategorii se umístili: E. T. Bartošová, D. Vylít a V. Žižka, všichni z 6.C.
Čestné uznání získali: D. Valenta 7.A, K. Mikota 7.B, R. Nerad 7.B
Vítězové ze starších žáků byli: M. Svoboda 9.B, Š. Baštýř 9.C a J. Štěpán 9.B.
Čestné uznání získali: L. Pátková 9.B a J. Černá 8.C
Všem gratulujeme.                          vyuč. čj

Aktuality