Vlastivědné učivo o historii našich zemí završili žáci 5.tříd na hradě Karlštejn. Prohlédli si místnosti, kterými kdysi procházel slavný král a císař Karel IV., navštívili i významné osobnosti českých dějin v muzeu voskových figurín.
D. Šestáková, I. Reinischová, L. Holanová

Aktuality