2.6. se 8.C vydala s V. Sasinovou a P. Novotným na kole do Počepic. Cesta tam byla dobrodružná, jelo se lesem, polem, terénem… Žáci si prošli výrobu perníčků s průvodcem, nazdolili si 2 perníky, dali řízek k obědu, zahráli golf a zaskákali na obří trampolíně. Zpět jsme jeli po silnici, vše proběhlo v pohodě a moc se nám líbilo.

Veronika Sasinová

Aktuality